De groene rand 

Begonnen uit ergenis, 5 jaar geleden. De verhoging van de maximum snelheid naar 130km was aanleiding om het bord te bedenken. PaulWorks zette het op de website en bood de groene 100 symbolisch aan de minister van IenW aan met als doel met zo'n bord weggebruikers op het positieve effect te wijzen. Het moet niet maar het is veel beter. En met een groene sticker konden zij laten zien: daarom rijd ik niet harder dan 100. Om diverse redenen bleef bij het bij 'actie in oprichting'. Paul Wennekendonk van paulworks.nl tekende voor concept en vormgeving.

 

paulwennekendonk@varik.jpg

Paul Wennekendonk

Nu is de tijd rijp
De 100 km maatregel is er. Wij zouden willen dat alle weggebruikers hun verantwoordelijk nemen en zich er aan gaan houden. Pretenderen dat dat lukt met een ondersteunend idee, is drijfveer van elk communicatiedier. Deze actie heeft een ideëel doel; kosten van materialen worden op basis van onkosten doorberekend. Aan online banners en bestanden zijn geen kosten verbonden. Wat houd je tegen?

In samenwerking met
PaulWorks werkt samen met Klimaatzuster Anne-Marie Pronk. Twitter is haar communicatiekanaal en heeft meer dan 11.500 volgers. Volg haar!
@klimaatzuster
klimaatzuster.nl

Fotografie
Ton van Til heeft zorg gedragen voor de fotografie van de portretten op de homepage, geheel belangeloos voor dit goede doel.

logo klimaatzuster.png